oprecht-Zijn is Essentie


leiderschap

authentiek leiderschap

-van reageren naar functioneren-

Coaching naar Eenvoud richt zich op het evenwichtig functioneren van de mens, zowel privé als zakelijk. Organisaties en relaties bestaan uit een samengaan van individuen en werken op basis van universele wetten. Deze wetten gelden zowel voor het individu, voor relaties als voor organisaties. Individu en organisatie hebben baat bij het werkende concept van Coaching naar Eenvoud. Zodra mens en organisatie functioneren vanuit de universele Wetten komt er harmonie. Hiermee wordt een gezonde basis gelegd van leven, samenwerking en ontwikkeling.
Als persoon ‘spelen’ we vele rollen. Te denken valt aan de rol van: man, vrouw, vader / moeder, zoon / dochter, liefdespartner, opvoeder, clublid, voetbalcoach, enzovoort.
Zakelijk kun je denken aan al de rollen die je tijdens je werk speelt. Directeur, boekhouder, secretaresse, schoonmaker, repro-medewerker, enzovoort.

Veelal reageren wij tegen onze wil en verwachtingen vanuit conditioneringen waardoor conflict, ziekte en minder goed  functionerende rollen in relaties en organisaties ontstaan.
De rollen worden door het individu ingevuld met verschillende kwaliteiten. De kwaliteit hangt af van de mentaal/emotionele gesteldheid waarin je in die rol functioneert. Iemand die succesvol is in één aspect van het leven kan minder goed zijn in een ander deel. Deze mentaal/emotionele condities bepalen zo ons leven én het leven met elkaar op meerdere gebieden.

Coaching naar Eenvoud is een werkvorm waarin mensen versneld zicht krijgen op het eigen mentaal/emotioneel functioneren. Gefixeerde gebieden (uit heden en verleden) worden onder de loep genomen waardoor de fixatie oplost en er ruimte ontstaat voor vreugde en doeltreffendheid. Dit heeft een positief effect tot gevolg voor meerdere levensgebieden. De ene levensdynamiek beïnvloedt nu eenmaal de andere.

Coaching naar Eenvoud richt zich niet op het aanleren en trainen van verandering! Uit onderzoek blijkt dat dit niet blijvend werkzaam is, dit leidt hooguit tot een tijdelijke jubelstemming. Snelle veranderingen zoals “7 stappen plannen tot verandering” behoren tot het verleden. De Nieuwe tijd waarin we leven vereist dat fundamentele wijsheid in de mens wordt vrijgemaakt.