oprecht-Zijn is Essentie


zou het kerstverhaal waar gebeurd zijn of een mooi sprookje?

is de uitleg die we kregen misleidend?

of zou het een Inwijdingsweg aangeven?

– De Waarheid maakt je Vrij

 

Zoals ik het kerstverhaal door de jaren heen vanuit diverse oude esoterische scholen heb mogen leren kennen geeft het een heel precieze Inwijdingsweg aan. Ja, het werd al vertelt aan de eerste christenen, echter moeten we wel weten hoe het te lezen. En eh . . . het schijnt dat de term ‘christus’ en ‘kruisiging’ al bekend zijn van vóór onze jaartelling. Maar ze hadden wel een andere betekenis dan die mij werd geleerd door ouders, school, samenleving en kerk.

Toen mijn Yogi, -Mahavir Yogananda- mij in zijn yoga les ergens in 1997 (gerelateerd aan de wetten van Patanjali), de esoterische betekenis van de Kruisiging van Jezus uitlegde kwam er – na boosheid en tranen van 2000 jaren bedrog – een blijdschap van Herkenning van Waarheid vrij. Mijn Wezen werd met een schok wakker uit de droom die tot voor die tijd ‘leven in de wereld’ heette! De leugen werd doorzien.

Voor de goede orde: ik vertel hier mijn verhaal enkel om bij jou iets te prikkelen dat wakker wenst te worden, dat is het enige dat belangrijk is. Als dat lukt dan is dit volbracht.

Steeds meer mensen krijgen het inzicht dat er meer moet zijn tussen hemel en aarde en zijn op zoek, net als ik toen. Ik had het grote geluk om deze Mahavir Yogananda tegen te komen.
De mensen om me heen versleten me als ‘vreemd’, zoals dat gaat. Een zoeker begrijpt zichzelf niet, loopt niet ‘in de pas’ dus wordt ook niet door zijn omgeving begrepen en vertelt vreemde verhalen. Ik had weinig vrienden om me heen, niet van deze wereld dus.Niemand die het met me eens kon zijn.

Maar, is dit niet de betekenis van Jezus met zijn 12 apostelen? Zo weinig mensen om hem heen?! Het is een symboliek. Ja, zg. vrienden en familie laten je in de steek want ze vinden je maar gek, raar, buitenbeentje etc. Niet meer van hun wereld. Precies zoals de esoterische Jezus het bedoelde. “Laat de doden de doden begraven” is zo’n uitspraak van Hem.

Nog een uitspraak die aan de Christus wordt toegeschreven: “Wees niet ván de wereld, maar ín de wereld!” dit werd met één klap begrepen.Nog een uitspraak: Velen zijn geroepen, weinige uitverkoren. Juist dát ontstaat door wakker worden! Dat doet geen kerk en zelfs jij of ik niet. Het gebeurd na noeste arbeid van het stil leggen van de omwentelingen van het denkend vermogen. Dát is YOGA.

Hulde aan mijn yogi, Mahavira. 49 jaar oud en mijn leven kon beginnen. De sleutels waren aangereikt dit leidde tot innerlijke bevrijding, de echte geboorte lag in het verschiet. Het gaat bij de mens om zijn innerlijke vrijheid in denken, voelen en handelen en dat is de betekenis van ‘christus’  en ‘boeddha’. Vrije wezens levend in deze Aardse wereld.

De mensen hebben de boodschap gedurende 2000 jaren veranderd in een politieke zaak en dat heet het christendom. Om het innerlijk ontwaken van de mens de kop in te drukken werd er bewust en systematisch een onderdrukkingsritueel van gemaakt. Geheel in de geest van die harde tijd en de eeuwen erna. Immers een kleine groep elite had, hield en houd nog steeds via de diverse geloof en politieke systemen de wereldse macht in handen.

De christenen vertellen ons niet dat Paulus als grondlegger van het christendom, geen apostel van Jezus was
maar een christen vervolger die tijdens zijn vervolgingen ‘het ware
licht’ zag! De vroege volgelingen van Jezus werden o.a. door Paulus vervolgd, dus bleef hun ‘binnen wereld’ geheim voor omstanders. Zij konden hun ervaringen van innerlijke Waarheid niet openlijk be-leven. Vandaar dat deze kennis en ervaring esoterisch wordt genoemd. In tegenstelling tot algemene kennis en geloofssystemen welke exoterische kennis genoemd wordt, want iedereen kan dat verzamelen.

Ik ben in Israël in een belangrijke vluchtgrot van deze vroege christen geweest, de ervaring aldaar was enorm.

Het ‘christendom’ heeft niets met Christus te maken, het is gestolen kennis van de eerste christenen die werden vervolgd en gedood. Vandaar het achtervoegsel ‘dom’. Waarmee dan wel? Met:

a) de politieke en kerkelijke macht ter meerdere glorie van een kleine groep

b) je moet wel ‘dom’ zijn als je niet de waarheid over je eigen leven wenst te her-kennen zodat je de christus (het vrije denken/voelen) in jeZelf, je eigen Wezen, herkent.

Want dát is wat de Nazarener zijn vroege volgelingen voor hield. Voor de hoogste innerlijke zuiverheid en waarheid.

Neem de uitdaging aan en neem de volgende tekst in je op, proef het en zie wat er kan gebeuren.
Wie weet herken je iets dat als Waar beleeft /gevoelt wordt. Herken je het niet of komt er opstandigheid … ook goed, dan is deze boodschap niet voor jou. Ga in Vrede en heb een goed leven.

Veel plezier met deze uitdaging.

Lees hier verder