hoe werken onze gedachten?

hoe werken onze gedachten?

Het enige probleem dat de mens heeft komt voort uit zijn gedachten en gevoelens

luister hoe we dat toestaan en kunnen veranderen

hoe het denkproces in ons werkt en ons leven bepaald

hoe we invloed uit oefenen op onze gedachten en leven

Abraham bespreekt op deze video hoe “Alles uit Denken bestaat”. Deze uiteenzetting geeft een geheel ander zicht op wat wij hier van tot nu toe hoorden.

Een bijdrage vanuit ‘oneindige intelligentie’ doet zich voor wanneer we afstemmen op die frequentie en laat het hefboomeffect toe van onze “niet-fysieke ” vrienden.

============

Abraham Hicks ~ Take control of your thoughts