oprecht-Zijn is Essentie


hersenen, gedrag en gevoel

Waardoor wordt ons denken en gevoel bepaald?

De wetenschap kijkt voor het antwoord naar onze hersenen, ze zegt dat ze huisvesten in- en geproduceerd worden door onze hersenen. Zolang wij dat denken, komen we geen stap verder in het kwijtraken van onze trauma’s en komen wij geen stap verder in de ontwikkeling van ons Mens-Zijn.
Mijn ervaringen zijn dat gedachten en gevoelens gebruikmaken van onze hersenen en ons zenuwstelsel. Zolang de hersenen normaal functioneren en de mens nog enige vormkracht bezit zijn er veranderingen van gedrag en gevoel mogelijk zonder dat er medicatie wordt ingezet. Medicatie heeft over het algemeen een verdovende werking dat iets volkomen anders is dan een gezonde werking van lichaam en geest (lees: gedachten en emoties).

Allerlei dwaasheden, veelal ‘ziektebeelden’ genoemd vinden plaats in onopgevoede minds. Een mind bestaat uit onze gedachten, gevoelens, emoties en gedragingen. De basis van ieder mens zou moeten bestaan uit een open houding naar het innerlijke én het uiterlijke leven. Ieder kind kent van nature een rijke beleving van de onzichtbare wereld van bloemen en natuur. Ook weet een zuiver kind wat goed en minder goed is, dat er een engelen wereld is etc. Helaas wordt dit eenvoudig ondergesneeuwd door opvattingen van de zgn. volwassenen.
Het zou goed zijn om onze kinderen deze basis van de Innerlijke werelden te laten behouden als ondergrond van zuiver denken en voelen.

De mens zoals wij die kennen beschikt over drie types denkwereld die als één ervaren wordt. Deze worden beïnvloed door hogere en lagere (onzichtbare) gebieden van het totaal aan Mens-zijn. In de mate waarin deze bewust ontwikkeld zijn kan daar positieve of negatieve geestelijke invloed van verwacht worden.
Zoals een wijze ooit al zei: “Het is nog maar de vraag of een mens een Ziel heeft”. Zolang hzij daar niet bewust en standvastig aan heeft gewerkt kun je hier niet van een ‘Ziel’ spreken. Er is dan geen Kern van waaruit geleefd wordt. Dan zijn wij vatbaar voor de invloeden uit de lagere werelden.
De meeste mensen hangen in de soep van deze Astrale wereld en worden daardoor bepaald en ze nemen op grond van die invloed hun beslissingen in het leven.

Het 1e is het  ‘Analytische denken’ waarmee we logische zaken verrichten en juiste conclusies trekken. Dit is de normale toestand waarin een gezond mens verkeerd.
Dan is er het 2e ‘Afwijkende denken’, dit denken werkt volgens getraumatiseerde modellen. Het is ongrijpbaar en niet logisch. Het komt veel voor en wanneer het niet uitzonderlijk is noemen we het je karakter.  Alle psychisch en ten dele fysieke ‘ziekten’ behoren hier waarschijnlijk toe.
Dan is er nog het 3e ‘Somatische denken’. Dit bestaat uit alle reacties die nodig zijn om het lichaam gezond te houden, zoals hartslag en ademhaling en alle reacties om aan ongelukken te ontkomen. Adrenaline is b.v. zo’n reactie van het Somatische verstand.
Wij worden ons denken, voelen en emotie gewaar in ons fysieke lichaam, maar of ze daar ook plaats vinden is nog de vraag. Mijn ervaring is dat ze in het lichaam en ook in de omringende energievelden plaats vinden. Dat betekent dat ook de onzichtbare en voelbare wereld waaruit wij ontstaan benoemd moeten worden.  Alles dat ervaren is wordt opgeslagen in een energieveld dat we het herinneringsveld kunnen noemen. Dit herinneringsveld bestaat uit delen van het fysieke lichaam, delen van het energie lichaam, delen van het astrale lichaam en delen van het mentale lichaam. Het mentale lichaam kent ook indrukken uit vorige levens. Ja, leven ís en zal altijd bestaan.  Uit vorige levens nemen wij onze ‘aangeboren’ vaardigheden en interesses mee, maar ook onaffe zaken, zoals verlangens, trauma’s, zaken waar wij ons schuldig aan maakten en zaken die ons werden aangedaan. Ook oude relaties – de goede en de slechte – leven met ons mee, echter de herinnering hoe het allemaal was is afgesloten. Zo heeft de Natuur, of God zo je wilt dat geregeld.

Het Meester worden over al deze lichamen is het oorspronkelijk doel van de oude Mysteriescholen. We komen ze nauwelijks meer tegen. Het New Age syndicaat is er voor in de plaats gekomen. Het uiteindelijke doel is als een boeddha te leven, niet gehecht aan wat dan ook.

In ieder geval is het zo dat het lichaam dat wij zien kan sterven.
Tijdens getraumatiseerde momenten worden het denken van mensen uit de lagere werelden aangetrokken welke als ‘lifters’ met het slachtoffer mee liften. Ik noem ze lifters of ongenode gasten. Hun emoties zoals angsten, boosheid of verdriet en andere ideeën gaan dan van tijd tot tijd door jou heen werken. Zo krijgen we last van depressie, Schizofrenie, Meervoudige Persoonlijkheids Stoornis (MPS), Dissociatieve Identiteits Stoornis (DIS). De psychiatrie verzint wel een term voor iets dat ze niet volledig kunnen bevatten. Er worden wat verdovende middelen verstrekt (in Amerika noemen ze het beestje bij de naam: DRUGS!! Ze worden gekocht in de Drugsstore; bij ons heet zo’n winkel de Apotheek!). Bedenk zelf wie of wat er hier geholpen wordt. Denken we op deze planeet echt dat de mens hier rondloopt om zich niet tot Mens te ontwikkelen? Tot een Bewust wezen dat een volledig functionerend denken gebruikt om met plezier alle stormen van het leven kunt be-leven.

Veelal zijn deze energieën kwaadaardig, ze doen zich voor als als ‘helpers’. Ze hebben het idee je te helpen maar weten niet het verschil tussen zichzelf en degene waarmee ze meeliften. Kortweg gezegd: deze wezens zonder lichaam voorzien zich van energie via de persoon in wiens aura ze hun idioterie leven. en jij maar denken dat jij, jij bent. Dat jouw gedachten en gevoelens die van jou zijn, terwijl je niet eens weet Wie je Bent! Dit is wat ieder overkomt die zichzelf thuis weet komen. Thuis Zijn voorbij het denken/voelen. Je lacht je dood om de trieste vertoning wat de mens ‘leven’ noemt.

Door mensen die zich als ‘helderzienden’ uitgeven worden ze vaak geduid als een ‘oom’, ‘je vader’, ‘een overleden familielid’ en ga zo maar door. Ze zien altijd gidsen en goeddoeners. De ‘therapeutische’ vorm dat ‘familieopstellingen’ genoemd wordt maakt er welig gebruik van.

Ik heb liever te maken met mensen, de wezens uit de hogere werelden. Maar deze komen niet ongevraagd bij je op bezoek, worden niet zo maar jouw ‘gids’. Daar zal jij de nodige werk voor moeten verrichten zoals zuiveren van jouw gedachten, gevoelens en vooral handelingen. Zonder Inzicht in hoe de ‘bovenwereld’ werkt en handelt wordt je eenvoudig opgeslokt door de ‘onderwereld’ dat zich gemakkelijk als het ‘goddelijk’ licht kan en zal voor doen.

Ik wens je succes met je zoektocht.

httpv://www.youtube.com/watch?v=VG9AGf66tXM

De film The Sixth Sense geeft een duidelijk beeld van hoe deze zaken werken