oprecht-Zijn is Essentie


Ishwara

Geboren in een Utrechts gezin, katholiek opgevoed en van net ‘na de oorlog’ liep ik al vroeg de nodige verwarring op over wat ‘leven’ eigenlijk inhoudt. Ik studeerde aanvankelijk elektrotechniek en elektronica. Bouwde telefooncentrales voor de PTT en installeerde en repareerde de technische zaken van mijn en andermans huizen en goederen.  Op mijn 26e maakte ik een switch naar werken met mensen. Ik deed een HBO studie andragogie en werkte daarna als trainer en coach sociale vaardigheden en management technieken in het bedrijfsleven. Enkele jaren werkte ik als adjunct hoofd personeelsdienst, waarbij ik mijn passie voor het coachen van mensen in voor hen moeilijke omstandigheden verder kon uitleven want in werksituaties is er nogal wat (verborgen) strijd.  Ik leef het motto ‘maak jezelf overbodig’: “Zorg dat de mensen en de kinderen die je begeleidt voelen wat leven inhoudt en leef ze vóór wat je ze onderricht zodat jíj overbodig wordt”.

De kennis van techniek en de logica die hierin werkzaam is heeft me geholpen het boven-natuurlijke, het mystieke te (be)grijpen en dit helpt mij onzichtbare materie in kaart te brengen. Al deze metafysische verschijnselen zijn abstract. Alles wat we ‘zien’ en denken is slechts interpretatie.  Kennis van abstracte wetmatigheden is een vereiste om dicht bij Waarheid te komen.

Als gevolg van een leven vol van stress en naar de pijpen van anderen te ‘moeten’ dansen werden een aantal ongelukken mijn deel, waardoor ik enkele keren een bijna-dood ervaring onderging. Daarnaast onderging ik de ervaringen van het vastlopen van relaties, huwelijk, gezondheid en werk.

Bewustzijn daagde me hiermee uit en ik moest wel op zoek naar de zin en on-zin van mijn leven.
Er moe(s)t méér zijn dan op aarde een beetje rondlummelen, me druk te maken over allerlei zaken die mensen als interessant beschouwen. Al tastend zocht ik mijn weg naar Waarheid en Essentie van het leven.

De zoektocht werd hiermee geboren en reizen naar Amerika, door Europa en India op zoek naar kennis en vaardigheden m.b.t. de zin van het leven werd het gevolg. Ik viel overal van de regen in de drup. De alternatieve en spirituele wereld gaf mij geen afdoende antwoorden op mijn vragen. Ondertussen was ik er van overtuigd dat ik ‘ergens’ de zin van mijn bestaan zou vinden. Na een aantal past-life-regressies kwamen oude vaardigheden in beeld en kreeg het ‘met de helm op geboren zijn’ een gezicht en de functie werd werkbaar in mijn leven.

Heldervoelendheid en helder weten kwam in mijn bewustzijn doordat afgesloten gebeurtenissen uit vervlogen tijden oplosten. De counseling sessies die ik  gaf werden plots geleid door hogere inzichten en voortkomend uit een diep Bewustzijn. Niet mijn weten vanuit een studie was mijn leidraad maar mijn oude Atlantische kennis kwam boven en nieuwe wegen werden bereikbaar op het innerlijk pad. Deze versnelling kwam nadat ik in 1995 wederom in aanraking kwam met Osho mensen, Osho meditaties en aanverwant werk. Ik ging door diepe lagen van pijn en verwarring heen. In die dagen werd het duidelijk dat Osho misschien wel mijn meester zou zijn. Eind 1997 kreeg deze hoge energetische kracht meer invloed in mijn leven en via meditatieve sessie werd het me duidelijk dat een bewuste keuze voor sannyas-schap de volgende stap zou zijn. Na overleg met mijn Yogi –Mahavira – , besloot ik in januari 1998 – 50 jaren jong – sannyas te nemen.

De mensen vragen mij soms wat ik doe? Ik vind dit een moeilijke vraag om te beantwoorden omdat iedere term vaag blijft en iedere verwijzing weer vragen oplevert. In termen gevat zou ik er dit over kunnen zeggen:

Als Paragnost ben ik een Spiritueel hulpverlener. Op enig gebied mag ik ‘Middelaar’ zijn tussen het zichtbare en onzichtbare deel van ons leven.

Door mijn jarenlange innerlijke studie van de werking en functie van het verstand kan ik mijzelf Parapsycholoog noemen. Ik maak in mijn werk o.m. gebruik van mijn vaardigheden helderziendheid, heldervoelendheid, telepathie en andragogie.
Ik noem mijn werk ‘Counseling’ in de betekenis van advies en richting geven als ‘Middelaar’ voortdurend in contact met de betrokkene. Inzicht gevend in het proces dat gaande is. De term ‘Kaivalya’ komt uit het Sanskriet. Een oude taal gebruikt door de Mystici van weleer.
Het Kaivalya-bewustzijn is waar ieder mens zijn oorsprong in vindt. Je kunt het Gods-bewustzijn noemen. Als je leeft als een open kanaal met dit bewustzijn dan leef je een prachtig leven. Eventuele obstakels hebben het doel je te helpen dat doel te bereiken.

Vandaar dat Kaivalya Counseling een verwijzing is naar de staat van het ultieme mens-zijn. Vanuit die staat komen de verwijzingen tijdens ‘Kaivalya Counseling’ en ontvang ik tijdens een sessie de gegevens die de betrokken persoon kan verwerken om tot een gelukkiger leven te komen.

De te verwerken problematiek kan uiteenlopen van stress, burn-out, relatie problemen, slapeloosheid, zwarte magie, elektro-stress, fysieke klachten, schizofrenie, en meer. Nee, het is geen ‘Haarlemmer olie’!

Omdat de mens niet 1 maar 7 lichamen heeft zijn er ‘onzichtbare’ delen die verstoord kunnen zijn en dat oplossen geeft genezing. De wetenschappelijke benaderingen moeten we niet uitsluiten, ook deze kunnen hun nut hebben.

Omdat omdat mijn werk in het Mystieke gebied ligt, kan er niet zo veel meer over gezegd worden. Het hangt van je innerlijk vermogen af wat je waarneemt en waar je kunt werken. Kaivalya Counseling beleven / meemaken is voor de meeste mensen een openbaring.