oprecht-Zijn is Essentie


reïncarnatie

Reïncarnatie heeft niets te maken met geloof

Ik heb gedurende vele jaren een duik genomen in het onderwerp reïncarnatie d.m.v. studie, meditatie, genezing, regressies en hypnose; zowel voor mezelf als ook door het aanbieden van sessies aan vele mensen.
Ik kwam tot het inzicht dat reïncarnatie het weer in een lichaam terug keren niets te maken heeft met geloof. Het is uitsluitend gebaseerd op de eigen individuele ervaring. Het is een relatieve ervaring die getransformeerd kan worden tot inzicht. Zélf heb ik er veel aan gehad, zowel door traumatische gebeurtenissen uit dit leven als wel door diverse traumatische gebeurtenissen uit vorige levens in mijn herinnering te herbeleven en hiermee de door mij genomen besluiten en de besluiten die anderen over mij maakten onder ogen te komen en hierdoor te transformeren. In mijn brein vastgeroeste patronen konden hierdoor transformeren waarmee het mijn leven heel veel gemakkelijker maakte.

Als we onze levens-stroom niet censureren van onze subjectieve gedachten, dan kunnen herinneringen uit een ver verleden naar de oppervlakte borrelen. Deze herinneringen komen niet voort uit ons huidige leven, maar beïnvloeden het wel. Als we onszelf toestaan om dieper in te voelen in deze herinneringen zien we, voelen en weten we, dat het oude ervaringen zijn die tot in het huidige leven ervaren worden. We herkennen patronen in gedrag, voelen en gedachten. We merken dat die patronen in het huidige leven nog door werken. Door een juist onderzoek zijn we in staat om de zaak alsnog af te ronden. Op deze wijze versneld zo’n onderzoek het verwerken van je karma, en dat scheelt je onnodige incarnaties.

Het komt ook voor dat er licht valt op levens die iemand leefde met huidige vrienden, vijanden, geliefden of huidige kinderen. Want alles dat ooit energetisch verbonden werd blijft met elkaar verbonden totdat dit op bewust niveau wordt verbroken. Als tijdens zo’n sessie contact ontstaat met overledenen die men kent dan is dat omdat die relatie nog afgerond moet en mag worden. Dit kan gebeuren na een overlijden in coma, door een ongeluk, of ernstige ziekte waarbij niet in woorden afscheid genomen kon worden. Dit helpt beiden zielen bij het verwerken van die relatie. Een afgeronde relatie sleept men niet meer met zich mee.

We kunnen ook herinneringen krijgen uit de Bardo-rijken, de -periode tussen twee levens-.

Sommige mensen zeggen dat deze herinneringen gewoon zweven in de ether en wanneer een persoon geboren wordt, kunnen zij om wat voor reden ook bepaalde vormen van herinneringen aan trekken. Zoals een stofdoek op een willekeurige manier stof aan trekt. Andere mensen zeggen dat deze herinneringen uit echte levens voortkomen, meegemaakt door de ziel die nu dit lichaam bewoont.

Wat ook de theorie is maakt niet echt uit. Het is eigenlijk helemaal niet van belang of iets dergelijks werkelijk gebeurd is met deze persoon. Wat echt belangrijk is dat de persoon zich geïdentificeerd voelt met dit geheugen. Het is deze identificatie die moet worden verwerkt, getransformeerd en genezen.

Kaivalya Counseling is een vorm van reïncarnatie therapie dat relatief snel problematische situaties tot inzicht en oplossing brengt.

 

httpv://www.youtube.com/watch?v=V4dQ9hZ2J7U

Reïncarnatie, het verhaal van een 5 jarig jongetje

 

Dit verhaal vertelt van en door een 5-jarig schots jongetje dat z’n vorig leven herinnert. Het speelt zich af in 2008. Sinds zijn 2e jaar vertelt hij over z’n ‘andere’ familie ergens verderop, een familie en leven van vóór zijn geboorte.
De details die hij vertelt komen op enkele details na overeen overeen met de werkelijkheid van nu. Na 3 jaar besliste z’n moeder, tegen de raad van iedereen in, om naar de plek te gaan waar hij beweert hiervoor geleefd te hebben. Het huis werd gevonden. Het gezicht van Cameron, het jongetje, werd lijkbleek toen hij zag en besefte dat het niet meer was zoals vroeger. Ook was z’n geliefde moeder en zusters en broers daar ook niet meer. Enkel een liefdevolle herinnering dat hem triestig maakt. In een bezoek aan een langst levend familielid werden direct een paar beweringen van Cameron bevestigd,
Na dit alles kreeg hij eindelijk rust en vrede in zichzelf en heeft hij kunnen aanvaarden dat zijn herinneringen tot het verleden behoren.

Tijdens de reis werden de moeder en het jongetje vergezeld van een psychiater die, zoals verwacht, sceptisch blijft na alle bewezen beweringen van het jongetje. Voor de psychiatrie zullen deze fenomenen altijd een probleem blijven, We hadden ook niets anders verwacht, het onbekende schrikt hun af. Ze hebben er geen controle over.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.