oprecht-Zijn is Essentie


psychologie en evolutie

De mens heeft niet 1 maar 7 verschillende lichamen! De problemen die wij mensen ervaren spelen zich af in één of meerdere lichamen en hebben effect op de overige lichamen. Eigenlijk zijn wat wij ‘problemen’ noemen niets anders dan ‘dromen’ van een bepaald lichaam. De psychologie van Freud heeft zich bezig kunnen houden met de dromen van het fysieke lichaam, het eerste lichaam. Carl Jung kwam een stukje verder, maar daar werd weinig mee gedaan. Alle problemen die zich niet op het fysieke vlak afspelen zijn onbewust voor het zichtbare oog. Men ging dit het onbewuste gebied noemen, ook wel de geestelijke, de spirituele wereld. Deze duidingen zijn beslist onvolledig en daarmee verwarrend.

Bewust’ betekent dát wat gekend wordt
‘Onbewust’ betekent dat wat nog niet gekend wordt, het onbekende

Dit onbekende wordt in de wandelgangen ‘onbewust’ genoemd. Als we het geheel van de mens bezien -holistisch- dan is dit een misvatting, omdat het gaat over een onbekend terrein van je eigen wezen, je leven op innerlijke niveaus. De mens is niet onbewust maar kent zich Zélf niet, is onbekend met zijn grote geheel.

Het eerste lichaam bestaat uit het fysieke lichaam wat in feite een begeerte-lichaam is. Het heeft van alles nodig, zoals emotionele en mentale zorg. Een tekort hieraan in je jeugd leidt tot noden, begeerten, verlangens ofwel behoefte die bevredigd willen worden om veilig te kunnen voortbestaan in je verdere leven. Tekorten gaan uiteindelijk wringen en uiten zich in dromen en later ‘ziekten’, in onbevredigende relaties etc.

Het tweede lichaam bestaat uit het etherische lichaam, het vitale lichaam of je energielichaam. Het etherische lichaam kan reizen tijdens de slaap en daarmee informatie uit de lagere werelden in zich opnemen. Bij het wakker worden uit de slaap wordt dit herinnerd als een droom, maar het is geen droom zoals de dromen van het fysieke lichaam.

Het derde lichaam bestaat uit het astrale lichaam. Ook dit kent zijn eigen soort dromen. Het geeft toegang tot herinneringen en niet meer tot de herinnering behorende ervaringen.Ze zijn ‘onbewust’, nee ‘onbekend’ geworden. Dit lichaam geeft toegang tot informatie uit o.a. vorige levens. Maar in een verwarde geest, een verward denken, geeft het toegang tot de geesten, de denkwerelden, van andere lieden in de astrale werelden! Dat zijn de  Collectief onbewuste gebieden. Onbekend dus, maar wel uitdrukkelijk aanwezig voor de mens die innerlijk niet geschoold is en de getraumatiseerde mensen. Het kan je dus informatie geven vanuit de droomwerelden, de ervaringen van mensen zonder lichaam die ronddolen. Vreemd? Eng? Nee hoor, gewoon de realiteit van mensen die het moeilijk hebben en de wereld waar de ‘waarzegger’ de ‘helderziender’ en hun collega’s uit putten. Maar in dit lichaam liggen ook je verleden van vorige gebeurtenissen opgeslagen. Deze gebeurtenissen kunnen gebruikt worden om het huidige leven weer op de rails te zetten wanneer dat nodig is.

Dit lichaam heeft dus invloed op het dagelijks bestaan. In de gewone situatie geen probleem. De innerlijk geschoolde maakt in zijn trainingen kennis met dit gebied wanneer hzij mediteert. Dit zijn oefeningen om het denken/voelen en de sensaties van de eerste drie lichamen tot stilte te laten komen. Eenmaal gekend brengt dit steeds meer innerlijke rust en daarmee wijsheid over de illusie van de uiterlijke wereld.

een symbolische doorkijk vanuit de fysieke wereld in de ‘hogere’ sferen

 

Het vierde lichaam is het mentale lichaam. Geoefende mensen kunnen vanuit dit lichaam in het verleden en in de toekomst reizen. In noodgevallen kan een ongetraind mens een glimp van de toekomst opvangen, iets dat mij diverse keren overkwam. Het waren situaties waarin er iets vervelends te gebeuren stond en waarbij ik de gedachten van een ander kon waarnemen. Andere momenten heb ik niet voldoende opgelet en voltrokken de boosaardige momenten.

Deze vierde t/m het zevende lichaam hebben zo hun eigen kennis gebieden die enkel bereikbaar zijn voor mystici. Het veilig reizen in de diverse werelden en de opgedane ervaringen kunnen verwerken behoort tot deze ingewijden. Probeer deze werelden niet te bereiken door gebruik van drugs, dat gaat fout. De beelden en ervaringen opgedaan met drugs zijn beelden die opgedaan werden in de astrale sferen. Ze werken verwarrend en geven de indruk dat het spirituele beelden en ervaringen zijn welke we pas kunnen ervaren vanuit het vijfde lichaam. Ervaringen met behulp van drugs vragen vaak om herhaling, je bent er niet vrij van.
Van oorsprong werden de hogere gebieden onderwezen in Inwijdingsscholen. Bekend zijn de oorspronkelijke leer van Gautama de Boeddha en van Jezus de Nazarener. Niet te verwarren met de geloof systemen die later gevormd zijn en hun namen gebruiken.

De innerlijke weg heeft niets te maken met geloven wat een ander je vertelt. Ieder dient zijn eigen weg te gaan, maar heeft wel een Mysticus nodig om je te wijzen op de vele valkuilen die hier zijn.

De Mysticus Osho, leefde in de vorige eeuw, heeft vele mensen het innerlijk pad gewezen. Gelukkig zijn er nu nog vele video’s en geluidsfragmenten ook via deze website van zijn unieke spontane toespraken verkrijgbaar.
Het gebruik van drugs geeft op een geforceerde manier toegang tot de astrale gebieden. In veel gevallen zorgt dit voor complicaties in het leven van de gebruiker. De onbekende werelden zijn interessant geworden door verhalen over sjamanen. Begrijp dat dit de lagere astrale gebieden zijn welke gedomineerd worden mensen zonder lichamen. Niet wetende van hun dode lichamen zwerven ze rond de planeet en zoeken onwetend contact met mensen met een lichaam waar ze ‘dienstbaar’ kunnen zijn. Ze treden altijd op als ‘gidsen’ en zijn geïdentificeerd met de mens en daarom niet gemakkelijk ‘los te maken’. Daarbij komt dat de niet wetende mens deze energieën graag bij zich houdt, want ze zijn ze dierbaar zolang ze niet tot last zijn.
Sommige niet zo slimme ‘zieners’ noemen hen engelen, roepen hen op en luisteren naar hun advies. Eigenlijk eender als de mens die drugs gebruikt en daarmee op zoek is naar een andere beleving van de werkelijkheid.
Feitelijk zijn het parasieten die met mensen mee liften, hun een sub-persoonlijkheid verschaffen, ideeën en emoties ingeven omdat ze als een deken om je heen hangen. De boosaardige en angstige onder hen worden ervaren als demonen en kunnen zorgen voor situaties die omschreven staan als schizofrenie en psychose. Door gebrek aan inzicht in je ware natuur en gebrek aan methodes hiermee in contact te komen zorgt dat voor allerlei psychische ‘ziektebeelden’. Ach, en meestal vallen deze lange tijd niet op.

Psychoses, depressies, schizofrenie of iets met een ander medisch etiket

Zolang deze idioterie je maar een klein beetje last geeft dan val je niet op in de dwaze wereld om ons heen. En als het te gek wordt dan hebben we gemakkelijk verkrijgbare anti depressiva en ander onderdrukkers van onze geestelijke onbekwaamheid. Spoedig lopen we weer in het gareel en slik je dapper je zogenaamde medicijnen. Je bent aangepast en alles lijkt o.k. Maar is dat Leven? Is dat Vreugde? Is dat Vrijheid?
Zoals mijn Yogi zei: Let wel, de drie smaken van Hemel zijn Vreugde, Vrijheid en Gelukzaligheid!
Waarom zouden we het voor minder doen?
Voor de goede verstaander onder ons betekent de boven omschreven situaties dat er onbekende zaken aan de hand zijn in de astrale wereld van zo’n persoon. Een esoterisch werker gegrond in meditatie, kan in deze situaties verandering brengen. Hierna is studie en begeleiding in deze innerlijke kennis is noodzakelijk. De persoon dient ‘in zijn of haar eigen schoenen leren lopen’.
Ziekten zijn omstandigheden die duiden op gemiste kansen om je leven op een hoger/innerlijk plan te doorgronden. Het Engelse woord voor ‘ziekte’ is ‘disease’. De betekenis van dit woord is ‘niet op je gemak zijn’. En het woord patiënt? Dat betekent: iemand die ‘geduldig dient te zijn’. Genezing ontstaat wanneer je het geduld op gaat brengen om je te herinneren waar je grenzen zijn overschreden. Waar, wanneer en hoe je conditie van mens-zijn achteruit ging en hoe je deze toestand kan veranderen. Mis deze kans niet.

De gesprekken die ik met mensen heb omvatten alle gebieden van het leven. Soms zijn het seksuele problemen, dan weer van psychotisch aard, depressie of schizofrenie. Ook fysieke ongemakken kunnen besproken worden omdat de oorzaak vrijwel altijd op het mentale vlak begon. Bij ‘problemen’ kun je denken aan situaties van depressie, rouw, conflict, het ‘niet meer zien zitten’, relatieproblemen, en dergelijke. Relatieproblemen is een veel voorkomend onderwerp van het hebben van een (vervelende) relatie tot het niet hebben van een relatie.
De enige voorwaarde van werken met iemand is wat mij betreft dat de hulp-vrager een gezond stel hersenen heeft en bereid is zich in te zetten voor herstel van zijn of haar situatie.
Door het holistisch werken met mensen vanuit de psychologie van de boeddha’s -de innerlijke kijk op de mens- ontstond er een werkvorm die ik Kaivalya Counseling ben gaan noemen.

Kaivalya betekent je pure innerlijke staat van ZIJN

Het is ons aller Thuis. We komen vanuit dit Stilte punt van Eenheid en we hebben op Aarde de kans om met al onze menselijke ervaring terug te keren in dit menselijk Zijn van Kaivalya. Dit is het een innerlijke tocht dat geen beweging kent. Een door ons denken niet te bevatten reis zodat er enkel verwijzingen naar gemaakt kan worden.

We kunnen ook zeggen dat het de reis door onze 7 lichamen is welke volbracht is wanneer het volledig gekend is, zichtbaar is geworden. Dit is de betekenis van ‘Verlichting’.

Zoals de mens nu is, is het een onvolgroeid wezen. Zonder kern, zonder ziel gaat hzij blindelings van leven naar leven, hopend dat een God, een Allah, of wie dan ook hem zal redden. daar kunnen we zelf verandering in aan brengen. God of Allah is al o.k., nu wij nog.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.