oprecht-Zijn is Essentie


loslaten

Als er spanningen en problemen zijn wordt er zo gemakkelijk gezegd dat je ‘het’ moet loslaten. Marco Borsato heeft er zelfs een hit mee gescoord: ‘Laat het los, het is al zo lang geleden’! Mij valt het op dat dit een van de moeilijkste zaken is, dus komt de vraag: Wat is eigenlijk ‘loslaten’?

De relatie tussen ‘loslaten’ en ‘getuige’ zijn?

“Letting go”, – los laten – gebeurt in de atmosfeer van “witnessing”.  Je blijft toeschouwer van wat er gebeurd. Het zijn twee kanten van eenzelfde ervaring – ze zijn niet verschillend. “Getuige-zijn”, “toeschouwer zijn”, ‘witnessing’ maakt dat er geen spanning wordt opgebouwd en dat de bestaande spanning wegvloeit. Dit is een boeiende ervaring.

Men kan niet iets loslaten zonder er getuige van te zijn, noch kan iemand getuige-zijn zonder in de toestand van ‘laten-gaan’, van ‘loslaten’ te zijn. Letting-go / loslaten bestaat uit ‘gewoon-laten-gebeuren’. Totale ontspanning. Geen spanning. Geen inspanning. Geen gedachte najagen. Geen verlangen. De geest -het denken- niet in beweging brengen. Je gedachten gaan nergens heen. Je bemoeit je er niet mee. Het is gewoon niet-functioneren. Je denken in rust is de grootste ervaring van het leven. Het doet een nieuw fenomeen van het leven ontstaan.

We leven allemaal en we zijn allemaal een beetje bewust, anders zou het leven onmogelijk zijn. Maar ons bewustzijn is zeer oppervlakkig, alleen tot de huid of misschien een beetje dieper. We noemen dit ‘mijn gevoel’, en dat is nogal eens gebaseerd op niet-willen-dat-iets-gebeurd-zoals-het-gebeurd. De energie van afwijzing zorgt juist dat je het aantrekt en in stand houdt. Dit is nu juist de reden waarom zaken blijven gebeuren, ze herhalen zich. Wanneer je duidelijk hebt wat je liever niet in je leven wilt hebben, weet je ook wat je wel wilt. Dat is al voldoende om tot verandering van de situatie te komen, want door op te houden met het afwijzen geef je ruimte aan de nieuwe situatie. Wanneer deze ontstaat is niet jouw zaak, dat kun je niet regelen.

Dit gegeven tezamen met het gevoel van vreugde ontleent aan de zaken die je al hebt die je mooi vindt, lekker vindt etc. is de bakermat voor verandering. De volgende stap tot verrijking van je ervaringen is het volgende: Getuige-zijn. Dit is een vermogen dat niet van het denken komt, maar hier aan vooraf gaat en zo diep gaat als je bént, als het bestaan is. Het is het diepste punt van het leven. In dit bestaan van getuige-zijn ervaar je een enorme stilte, een grote vreugde, een prachtig bestaan om je heen, en een diepe extase – het lijkt op een lied zonder woorden en een dans zonder beweging.
Het is geen ervaring van je denken, maar getuige-zijn gaat hier aan vooraf. Getuige-zijn is de ultieme ervaring van de Mens. Alleen degenen die hier aankomen hebben echt geleefd, anderen vegeteren slechts.

Omdat we dit fenomeen van ‘getuige-zijn’, van deze manier van ‘loslaten’, helaas vrijwel nooit tijdens onze scholing en volwassen worden onderwezen werden is het geen eenvoudige zaak. Daarbij komt dat er nogal wat onjuiste onderricht op de markt is.

Als je er na deze uiteenzetting nog moeite mee ondervindt, overweeg dan een counseling sessie met mij. Soms ligt de oorzaak hiervan dieper en met de juiste benadering is dat vast wel op te lossen.