oprecht-Zijn is Essentie


levensangst

Levensangst is een Onzekerheid

dat ten grondslag ligt aan onbewust leven. Leven dient voor het ontwikkelingsproces als Ziel. Jammer dat we, zodra we in een lichaam komend, onze herkomst vergeten, of enorm ‘spiritueel’ worden, of juist enorm materieel. De Ziel is in Essentie vreugdevol. Het zich weer herinneren wát hzij ís wordt vaak verward met wie iemand moet zijn qua functie en rol in zijn / haar leven. Met tot gevolg bezorgdheid voor wat komen gaat. Deze onrust in denken en voelen wordt als ‘angst’ ervaren.  ‘Angst’ is een fysiologische toestand die gekenmerkt wordt door lichamelijke, cognitieve, emotionele en gedragscomponenten die men doet inkrimpen. Het heeft verschillende gradaties, emoties genoemd. E-moties voelen alsof het ‘grote IK’, je ware persoon, je Ziel aan het woord is, maar het tegendeel is het geval. Bij emotie is je ‘kleine ikje’ in beweging. Het is een belangrijke indicator omdat er iets opgelost kan gaan worden, een oud traumatisch patroon nokt op jouw deur! Er is iets dat tot nog toe ongezien is.

Angst komt voort uit niet-weten, uit het onbekende, het niet kunnen omgaan met een situatie. Levensangst maakt onzeker en de oplossing is om er mee in Stilte te leren omgaan.

Stilte gaat vooraf  aan en volgt op het leven. Hiertussen begeeft zich het fysieke leven dat gedomineerd wordt door de fenomenen ‘denken’ en ‘gedachten’. Je zou kunnen stellen dat gedachten geen Stilte kunnen verdragen en dat werkt onzekerheid en angst in de hand. Gedachten horen bij het leven, dus daar kan het probleem niet liggen hoor ik je denken.Gelijk heb je, maar getraumatiseerd denken gaat zijn eigen gangetje en denkt en voelt wat af dat buiten een mens zijn besturing omgaat. Zelfs Einstein kwam tot de conclusie dat de mens nog géén 10% van zijn gedachten vrij kan besturen!!  De rest gaat dus zijn gangetje.

Dus zo te zien hoort onrust, onzekerheid en levensangst bij het leven, zolang we niet weten wat de zin en context van leven is. Ons hele leven proberen we te ontsnappen aan angst. We gaan op zoek naar vastigheid in de dingen en mensen om ons heen. Als we deze niet vinden, stopt de zoektocht niet, maar zoeken we nog harder. We gaan vertrouwen op mensen met mooie verhalen omdat ze het zelf ook niet weten. Luister naar gelovigen met hun schijn-zekerheid. Wat we doen, is een illusie van veiligheid creëren in de vorm van rollen, vaste patronen, gedachtegangen, structuren, spullen en mensen om ons heen. Hierin wanen we ons veilig. Niet afvragend of deze comfort-zone ons wel dient in ons gevoel van geluk en in onze behoefte tot zelfontplooiing. Ik ken dit van mijzelf. Het in stand houden van mijn gevoel van veiligheid kostte me meer dan het me aan energie en levensvreugde opleverde. Al halverwege de ochtend was ik moe. Ik had zoveel plannen, maar miste de energie en het vertrouwen om het vorm te geven. Het was de angst voor het onbekende en de behoefte aan veiligheid die me op slot zette. Vanaf het moment dat ik onzekerheid ben gaan omarmen, zijn er deuren voor mij open gegaan. Ik vond het doodeng, maar de huidige situatie handhaven was voor mij geen optie meer. Het was echt van: ‘God zegen de greep.’ Dit heeft veel in beweging gezet. Het heeft me meer in overeenstemming gebracht met mijzelf. Ik ervaar weer mijn levensenergie en voel hiervoor een diepe dankbaarheid jegens het Bestaan, jegens het leven. En dit alles doordat ik de schijnbare controle over het leven heb opgegeven. Ik ben een relatie aangegaan met de Stilte! Ja, natuurlijk kwamen mijn grootste -verborgen- angsten omhoog.

En gelukkig maar . . . Nadat de angsten gezien konden worden in het licht van de Stilte -het me er zich niet mee bemoeien- verdween de kracht van de angst plots geheel. Geen therapeut was er voor nodig. Enkel iemand die mij coachte vanuit zijn vermogen om Stil te zijn. Dit ‘Stil’ zijn kun je ook vertalen met ‘aanwezig’ zijn.

En dit is nu juist wat de kracht is van ‘Kaivalya Counseling‘. Want vanuit dat aanwezig zijn kan ik contact maken met de Bron / de Ziel van de persoon tegenover mij.

 

One Response to levensangst

  • Helma Weaver-wilmink says:

    Heel herkenbaar voor mij. Het heeft mijn leven behoorlijk vergald en nog! Ik voel me vaak als verlamd en dat gaat in de avond soms pas een beetje over maar dan ben ik te moe om nog wat te ondernemen. Maar ik heb dan ook een behoorlijk traumatiserend leven al achter de rug. Ik ben nu 64 jaar en heb het gevoel dat ik mijn leven erdoor verknald heb. De ene traumatische ervaring na de andere! Ik heb ook al heel lang slaap problemen. Dat gevoel van onveilig zijn heb ik sinds mijn 7de jaar!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *