oprecht-Zijn is Essentie


counseling

Kaivalya Counseling bestaat uit een diepgaand gesprek, een gedachtewisseling en leerproces vanuit de aard van jouw innerlijke wezen om je huidige mentale en emotionele beperkingen te doen oplossen. Het doel er van is zicht te krijgen op de onderliggende oorzaken van fysieke, gedrag-, mentale of emotionele problematiek waarna je je een ander mens zal voelen. Het fundamentele inzicht in de aard en redenen van de verstoring leidt tot veranderingen.

Wanneer onplezierige gedachten en gevoelens in je leven de boventoon bepalen is het tijd voor dieper inzicht. Niet door praten over het ‘probleem’, niet door aanpassing over verandering omdat ik je zou vertellen hoe je anders moet gaan leven. Een dieper inzicht komt voort uit het contact maken met gebieden die niet aan de oppervlakte van het leven liggen, gebieden die afgesloten zijn voor herinneringen. Gebieden die nog niet gekend zijn, nog niet ontdekt.

Gelijke energie trekt gelijke energie aan. Als elektronicus ken ik het verschijnsel dat een telefoongesprek zijn trillingen (spraak) kan overbrengen op een draad dat naast de draad ligt waardoor het gesprek gevoerd wordt. Dat noemden wij als techneut ‘overspraak’ ofwel ‘inductie’. Soortgelijk ontdekte ik bij veel getraumatiseerde mensen en ging opzoek naar wat dat betekent. Op zoek? Vraag je je af . . . Ja, ik heb veel esoterische bronnen geraadpleegd en gezien dat er maar weinig over gezegd wordt en bekend is. Deels is dit zodat de ‘geheimen’ er van niet op verkeerde manier gebruikt zullen worden. Jezus zei hierover: “Werp geen parels voor de zwijnen”.

‘Inductie’ werkt bij de mens als volgt:

Tijdens momenten van overrompeling, onderdrukking, verkrachting en ont-krachting ontstaat er een vorm van paniek en angst. Jouw grenzen van eer en power worden geschonden je wordt in jouw diepste wezen ontkracht en aangetast. Deze momenten worden door ANGST gedomineerd wat betekent dat jouw Bewustzijn wordt onderdrukt of totaal afgesloten. In deze angstige momenten krijg je ‘visite’. Zogenoemde ‘ongenode gasten‘ of ‘lifters‘ komen in jouw aura, jouw energie veld. Dit zijn gedachtevormen van entiteiten ofwel mensen zonder lichaam die jou komen ‘helpen’. Dit hoeven geen kwade ‘geesten’ te zijn maar ze hebben ALTIJD te maken met de emoties die spelen tijdens dat gebeuren. Dat kan dus gebaseerd zijn op angsten, verdriet, soortgelijke ervaringen van deze mensen zonder lichaam- die dus in de sferen rondhangen. Ze kunnen ook energieën vertegenwoordigen van de dader, dus onderdrukkend als dat speelt. Daarbij worden ALLE aspecten opgenomen die tijdens een traumatisch incident spelen! Te denken valt aan geur, geluid, emoties van de anderen, dader, de omstandigheden etc. Deze aspecten kunnen voor een voortdurende tricker zorgen waardoor mooie momenten niet meer als zodanig ervaren kunnen worden.

Zo zijn er allerlei zaken die kunnen meespelen in hetgeen JIJ voelt en denkt te zijn.

Deze energieën worden meestal niet of ten dele ont-dekt en vaak niet op zichzelf behandeld. Vaker worden ze aangezien als jouw ‘gids’, een overleden ‘bekende’ die jou nog wat te vertellen heeft, overleden familie, jouw ‘tweelingziel’, jouw zus of broer die in de baarmoeder stierf en daarom voel je je alleen, etc. Je kent dit gedoe wel van de SBS tv stations, waarzeggerij per telefonisch consult. Geraffineerde ‘helpers’ die denken paragnost te zijn en onzin uitkramen tegen simpele mensen die niet verder willen kijken dan hun neus lang is. Ze noemen zich ‘geboren paragnost of helderziende.

Het is stuk voor stuk onzin! Wat ook nog kan dat je ‘beschuldigd’ wordt dat jij het bent die al die gedachten en gevoelens/emoties denkt en opwekt. Een schizofreen is iemand die overladen is met zulke zeer dominante vormen van lifters en met ‘medicijnen’ wel verdoven wordt maar nooit echt geholpen kan worden. En zo rommelen we heel wat af in ‘spiritueel’ en ‘psycho’ land.

Met al dit soort ‘hulp’ wordt de aard van jouw probleem niet aangepakt dus blijft jouw grondpatroon van angsten en ‘hulp’ zoeken hetzelfde.

In ieder traumatisch incident worden automatisch en buiten jouw wil om ‘besluiten’ genomen om nooit meer in zo’n situatie terecht te komen. Deze worden verankerd en afgesloten voor normale herinnering en transformatie. Om je te beschermen werken eventuele ‘lifters’ druk mee je te ‘beschermen’ en creëer je je gedrags patronen. Deze komen iedere keer weer in actie zodra er een soortgelijke situatie optreedt en deze worden hierdoor versterkt.

Het hele verdedigingsmechanisme speelt dus zijn spel ZONDER dat jij er wat aan kan doen of er bij betrokken bent. Zo zijn er heel wat zaken die meespelen die ‘gezien’ en behandeld dienen te worden door een Paragnost die van Goede Huize komt.

Denken en Emoties bepalen jouw gedrag, dus jouw leven

Als de hier gedane bewering bij jou zo werkt heet je ‘een normaal mens’ te zijn. niets minder is waar! Dit is wat de mens er van gemaakt heeft. Maar de oude traditie weet dat jij je emoties niet bént. Het geeft aan dat zaken uit balans zijn. Dat jouw emotionele leven gedaald is van Vreugde naar verdriet, angst en noem maar op, toch? Er is dus werk aan de winkel om weer normaal te worden. Zoals je zal weten bestaat de mens niet alleen uit een lichaam dat we kunnen aanraken en zien met onze ogen. De mens bestaat uit diverse ‘lichamen’. Het energie lichaam kunnen we niet zien, maar wel beleven. Ga eens dicht bij iemand zitten die je niet graag mag. voel je een energie die je doet terugtrekken? Dat is de reactie vanuit je energie-lichaam. Doe hetzelfde met iemand die je graag mag of een dier waar je op gesteld bent. Je zult het tegenovergestelde waarnemen.

Denk aan een situatie welke onplezierig is of was en merk op wat er in je lichaam gebeurd. Dat is de invloed van je Astrale lichaam op jouw Emotionele lichaam; de opgeslagen herinneringen doen nu hun werk. Allemaal onzichtbaar voor het blote oog maar zelfs meetbaar via moderne elektronica. Ook de kinesiologische methode van spiertesten kan een precieze meting verricht worden, bij juiste gebruik en vaardigheid. De meeste mensen staan er versteld van hoe het lichaam reageert op het denken aan vroegere gebeurtenissen. Er treedt onmiddellijk een verslapping van het spierstelsel op. Door de onbewuste compensatie methode van ons lichaam wordt deze reactie nooit opgemerkt. Met een elektronisch methode zijn de diverse reacties van denken en emotie ook zichtbaar te maken. Van deze methoden gebruik ik momenteel de spiertest omdat de betrokkene dan meer aanwezig is in het proces van de-traumatisering en zelf voelt hoe dit inwerkt op zijn of haar gestel en weten.

 

Kaivalya Counseling

Richt zich op de fundamentele oorzaak van een probleem. Deze veroorzaakt de beperkingen in het denken, voelen en het aangeleerde gedrag en hiermee een beperkt functioneren, een beperkt leven. Een leven met obstakels.

Tegenwoordig hoor je vaker over Satsang (ontmoetingen in Waarheid). Ik zie Kaivalya Counseling als een hulp omdat het een effectief instrument is gebleken te zijn om het denken tot rust te brengen zodat de toestand van ZIJN in het leven van alle dag ervaren wordt. Je kunt misschien uitstekend ZIJN in Satsang met de Meester, maar kun je ook in Satsang ZIJN wanneer je thuis en op je werk bent. Dit moet je niet verwarren met ‘een boeddha’-toestand na te apen want dat zijn enkel ideeën waarmee je je eigen ontwikkeling vast zet.

Het kunnen aanwezig zijn mét jouw gedachten en emoties zonder je ermee te bemoeien is een belangrijk leerproces dat bij Kaivalya Counseling centraal staat.  Getuige zijn ís de Essentie van een boeddha en dát is een ander woord voor de staat van ‘Kaivalya’. Het is een Esoterisch gereedschap op het pad naar boeddha of christus bewustzijn: de vervolmaking van mens-zijn.

Door het ‘zien’, ervaren en ontwarren van de oorzaken transformeren beperkende gedachten en gevoelens. Hiermee komt de ingekapselde energie vrij om te stromen. Helderheid en gezondheid keren terug waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan in zowel het persoonlijk als het zakelijk functioneren. Het basisvermogen van het eigen leiderschap keert terug en daarmee de leiding over het eigen leven.

Het leven kent 8 voortbestaan niveaus. Vanuit het meest Goddelijke niveau is er een afdaling naar het meest fysiek niveau, het menselijk lichaam. Alle niveaus zijn gericht op het voortbestaan van de mens en op al deze niveaus kan er een disfunctioneren ontstaan. De coaching van de verschillende verstoringen op deze gebieden zie ik als mijn werkterrein.

Kaivalya Counseling is dus geen psychotherapie omdat het zich niet bemoeit met het aanleren van nieuw of meer gewenst gedrag. Het is een Esoterisch Gereedschap om eenvoudigweg obstakels te laten verdwijnen. Door dieper inzicht treed de basis voor verandering op waardoor patronen zich nog wel kunnen aandienen, maar een zelfbewust mens zal deze eenvoudig opmerken en heeft NU keuzevrijheid.

‘Coaching naar Eenvoud’ en ‘Kaivalya Counseling’ bieden daadwerkelijke hulp bij onder meer:

  • rouwverwerking
  • burn-out- en trauma verwerking
  • personal coaching vanuit het totale plaatje, dus inclusief de mens als innerlijk wezen
  • sociaal/emotioneel management gericht op effectiviteit, doelgerichtheid en integriteit
  • coaching in effectief overleggen, te weten -sociaal/emotioneel, procedureel en verslaglegging-
  • conflictbegeleiding
  • veranderende werksituaties
  • innerlijke regressies
  • levensvraagstukken