oprecht-Zijn is Essentie


meditatie methoden

Meditatie technieken zijn methoden en niet de meditatie zélf

Meditatie technieken zijn ontworpen om te ervaren hoe gespannen we zijn en ontspanning te ‘beoefenen’. Met name om ons bewust te worden hoe we met ons denken bezig zijn, dingen moeten, dingen die horen, die we ‘moeten’ bereiken. Ze helpen ons bewust te worden hoe emotioneel we reageren op situaties, of ervaren hoe vast we zitten in oude patronen van gedachten. Ze helpen ons alerter, waakzamer te worden in onze dagelijkse bezigheden. Meditatie wordt vaak gezien als een bepaalde techniek: Zitten in een ‘juiste’ houding of bepaalde oefeningen doen. Actieve Meditaties, zoals Osho deze ontwikkelde, heeft niet te maken met wat werkelijk ‘meditatie’ is, maar wel een uitstekende methode om je grootste stress en overspanning kwijt te raken. Het begrip ‘actief’ duidt op het doen van iets om de toestand van ‘niet doen’ (Za Zen) mogelijk te maken. Het is door inspanning tot ontspanning te komen.
Meditatie oefeningen zijn bedoeld om de mind (het denken-voelen systeem) tot rust te brengen door zelfonderzoek. Dit zelfonderzoek dient beoefend te worden in de vorm van waakzame aanwezigheid. Zowel tijdens de verschillende methoden en vooral daarna gedurende de rest van je werk en je activiteiten door de dagen heen. Zelfonderzoek dient als doel om je mind te reinigen van alle identificatie met wat je in Wezen niet bent. Perioden van rust en vrede zullen je deel zijn.
Technieken kunnen nooit ‘meditatie’ zijn. Ze zijn er enkel en alleen om de weg tot ontvankelijkheid te bereiden. Openheid en rust teweeg te brengen in voelen en denken. Je dagelijkse zijn, ook wel met ‘ego’ aangeduid te brengen naar een punt waarop rust en begeerteloosheid dagelijkse praktijk zijn. Alle oefeningen, yoga asana’s, meditatietechnieken, etc. zijn bedoeld om tot een punt te komen waarop de genade van het universum zich aan jou voltrekt. In de Bagavad Gita zegt Krishna “Yoga is het ontdoen van het juk”, je ontdoen van de altijd herhalende vicieuze cirkel van mechanisch denken en voelen. Patanjali, de grootmeester van de Koninklijke Yoga school geeft zijn 1e soetra als volgt weer: “het stilleggen van de omwentelingen van het denken” en voor hen die hiertoe nog niet in staat zijn volgen vele oefeningen om dit te bereiken. Dit duidt er op dat het leven in meditatie, leven vanuit je Essentie niet een vanzelfsprekende zaak is. Dat zien we dus ook als we kijken naar de toestanden in de wereld. Denk dus niet dat een leuke meditatiehouding die je enige tijd vol kan houden, meditatie kan zijn.

Zolang er sprake is van een streven, een doel, zolang we iets doen, zal het niet tot meditatie leiden. Ware meditatie is doelloos. Ieder streven houdt een dualiteit in, terwijl de toestand van meditatie, van het ware Zelf, buiten de dualiteit ligt.
Ik gebruik en biedt diverse meditatietechnieken aan als hulpmiddel, als boot om naar de overkant (de oever van het ware Zelf) te roeien. Om daar, bijna aangekomen, alles wat we geleerd hebben weg te gooien en de rest van de reis aan de Genade van het Bestaan over te laten.
En daar ontmoeten we een volgende moeilijkheid! Zodra wij als persoon iets hebben geleerd, een overtuiging hebben, een diploma bezitten, dan houden we er ons aan vast. We gooien de roeispanen, het bootje, al het materiaal, al de middelen welke nodig waren om het pad af te leggen niet weg om het laatste stukje zonder middelen af te leggen! We willen houden wat we hebben, maar aan de overkant kunnen we alleen zijn als we NIETS bezitten. Alle gehechtheden, je comfort-zone en verlangens die door het denken zijn gemaakt, dienen losgelaten te worden door getuige te zijn van hun (of jouw) drama’s. Het is als springen over een afgrond. Je dient jezelf in velerlei opzichten, lichamelijk, mentaal, emotioneel en fysiek goed te bekwamen. Dan, wanneer je begint met het laatste stuk, na alle voorbereidingen, neem je een aanloop en de sprong . . . nee, dan is er ‘niemand’ meer die een sprong maakt. Jij, ik, wij kunnen daar niets aan doen. Het is iets dat zich aan die ‘ik’ voltrekt. Dan is het aan de genade of er iets de overkant haalt of niet! Niemand kan je redden nadat je de sprong, het gaan tot het uiterste van je mind, gewaagd hebt. Er kunnen twee dingen gebeuren: je wordt gek, ofwel je stort in de afgrond. Of, wanneer je voorbereidingen en je moed optimaal zijn, dan zal je de overkant bereiken! Hoe zou zo iets tot stand kunnen komen met een lichtzinnig bewandelen van een onbekende weg? We hebben gidsen nodig op dit pad. Hoe verder we komen, hoe beter die gidsen zelf thuis dienen te zijn op dat deel van het pad. Het Inwijdingspad tot Zelfrealisatie, zoals sommige scholen dat al eeuwen noemen, en ik dat ook doe. Wanneer de realisatie van het ware Zelf een feit wordt tot in je diepste wezen, dan wordt het leven echt een spel. Jezus, de Nazarener, heeft hier ooit over gezegd:

“Zoek eerst het Koninkrijk Gods, en de rest wordt u geschonken!”

Hij duidt hier op die ultieme sprong over een kloof, de kloof die ons afscheid van een leven vanuit je ware Zijn en een leven met vluchtige, voorbijgaande zaken die ons hoogstens tijdelijke pret opleveren. Waar deze kloof uit bestaat? Enkel en alleen uit onze identificatie met het denken, opgebouwd uit vorige levens en niet te vergeten de ‘body-mind’. Het celgeheugen en al niet meer dat we mee kregen van onze ouder en voorouders. Daarover later meer.
Jouw persoonlijkheid wordt er anders van meditatief leven, het ondergaat een transformatie naar ‘individu-zijn’; op je eigen benen komen te staan. Jij wordt meer doorschijnend, genietend, luchtiger en speelser. Het leven geeft je nog steeds zijn problemen,maar de manier waarop ze beleefd worden stiller, gerelativeerder.

Hoe dit allemaal werkt, kun je ontdekken door het doen van meditatiemethoden en het ontmoeten van mensen die reeds aan de andere kant zijn aangekomen. In ontmoetingen die ‘Satsang’ wordt genoemd kunnen de hogere gebieden van dit esoterische pad onthuld worden. Dit is absoluut niet iets dat vanzelfsprekend is.

Het belangrijkste en enige dat we kunnen doen is ons denken doorzien, De slimmigheden van ons denken  ‘onder ogen komen’. Het is niet voor niets dat de eerste soetra (aankondiging/les) van de hoogste yoga de -Raja Yoga- luidt: Yoga is het stilleggen van de omwentelingen van het denkend vermogen.
Zo ga daar maar aan staan! Dát is het hele werk. Hoe? Ja, er zijn een aantal wegen. Ontdek ze en pas ze toe, dan zal je de eigen weg hiertoe vinden.

Ons denkend vermogen blijkt voor de innerlijke weg het probleem te zijn. Het zit vol vreemde denk- en gevoelsconstructies waarmee het zich ‘spiritueel’ en meer denkt en doet voorkomen.

Kaivalya Counseling is er op gericht je te helpen deze valse slimmigheden te elimineren.