oprecht-Zijn is Essentie


meditatie

Juiste meditatie, ofwel mindfulness, heeft geen richting of doel. Het is pure woord-loze overgave, puur stil gebed. Alle methoden die gericht zijn op het bereiken van een bepaalde gemoedstoestand zijn beperkt, vergankelijk, en geconditioneerd. Fascinatie met vormen of staten leidt slechts tot slavernij en afhankelijkheid. Ware meditatie is je gedragen volgens de wet van oorspronkelijk bewustzijn. Ware meditatie verschijnt spontaan in het bewustzijn wanneer het bewustzijn niet wordt gemanipuleerd of gecontroleerd. Wanneer je voor het eerst mediteert, merk je dat de aandacht vaak gevangen wordt gehouden door focus op een voorwerp: op gedachten, lichamelijke gewaarwordingen, emoties, herinneringen, geluiden, enz. Dit is omdat ‘het ‘denken’ geconditioneerd is om zich te concentreren en te richten op objecten. In de vrije ruimte van meditatie interpreteert het denken dwangmatig en probeert te controleren wat erin (je) op komt. Het denken is getraind om alles wat op komt met een ‘ik-gevoel’ en ‘eigendoms-idee’ te interpreteren. Zolang dit mechanisme de aandacht krijgt van degene die mediteert krijgt het de kans de opkomende gedachten te vervormen en een eigen leven te leiden. Het begint conclusies te trekken en veronderstellingen te maken volgens de reeds aanwezige conditioneringen van de persoon. In juiste meditatie worden alle objecten (gedachten, gevoelens, emoties, herinneringen, enz.) overgelaten aan hun natuurlijke functioneren. Dit betekent dat er geen pogingen zouden moeten worden ondernomen om zich te concentreren op, te manipuleren, te controleren, of onderdrukken van de objecten die in het bewustzijn opkomen. In ware meditatie ligt de nadruk op het laten zijn van bewustzijn. Niet op het zich richten op de objecten, maar het rusten in het oer bewustzijn zelf. Want oer bewustzijn is de bron waarin alle objecten ontstaan en verdwijnen. Als je zachtjes ontspant in je bewustzijn, in het luisteren, zal het denken haar dwangmatige samentrekkingen rond voorwerpen vervagen. De Stilte van het zijn zal meer en meer duidelijk merkbaar worden. Het oer-bewustzijn gaat je verwelkomen om in te rusten en te verblijven. Een houding van open ontvankelijkheid, vrij van enige doel of verwachting, zal de aanwezigheid van stilte en verstilling openbaren als jouw natuurlijke toestand. Wanneer het verblijven in deze Stilte meer diepgaand wordt zal het bewustzijn zij compulsieve greep en identificaties verliezen. Bewustzijn keert van nature terug in zijn niet-staat van ongemanifesteerd potentieel, de stille afgrond voorbij al het weten. Het oer-potentieel, de ziel, het hart, de niet-persoonlijke-god, de bron van al het bestaan, de boeddha of christus – dat stille potentieel waardoor alles geweten wordt wordt gekend. Dit zijn zijn metaforen, omdat het meest fundamentele niet gezegd kan worden. Het is niet van deze wereld., vandaar dat niemand het kan zoeken of vinden. Je kunt je enkel op ‘het pad’ begeven met een juiste houding zodat je gevonden kan worden door de bron van het bestaan.

Het verblijven in de omgeving van iemand die op het pad gevorderd is zal het geheel vergemakkelijken.

  Adyashanti – True Meditation 01 Adyashanti – True Meditation 02 Adyashanti – True Meditation 03 Adyashanti spreekt Amerikaans, ik hoop voor je dat je deze taal voldoende meester m/v bent. Succes. –