oprecht-Zijn is Essentie


hersenen, gedrag en gevoel

Waardoor wordt ons denken en gevoel bepaald?

De wetenschap kijkt voor het antwoord naar onze hersenen, ze zegt dat ze huisvesten in- en geproduceerd worden door onze hersenen. Zolang wij dat denken, komen we geen stap verder in het kwijtraken van onze trauma’s en komen wij geen stap verder in de ontwikkeling van ons Mens-Zijn.
Mijn ervaringen zijn dat gedachten en gevoelens gebruikmaken van onze hersenen en ons zenuwstelsel. Zolang de hersenen normaal functioneren en de mens nog enige vormkracht bezit zijn er veranderingen van gedrag en gevoel mogelijk zonder dat er medicatie wordt ingezet. Medicatie heeft over het algemeen een verdovende werking dat iets volkomen anders is dan een gezonde werking van lichaam en geest (lees: gedachten en emoties).

Allerlei dwaasheden, veelal ‘ziektebeelden’ genoemd vinden plaats in onopgevoede minds. Een mind bestaat uit onze gedachten, gevoelens, emoties en gedragingen. De basis van ieder mens zou moeten bestaan uit een open houding naar het innerlijke én het uiterlijke leven. Ieder kind kent van nature een rijke beleving van de onzichtbare wereld van bloemen en natuur. Ook weet een zuiver kind wat goed en minder goed is, dat er een engelen wereld is etc. Helaas wordt dit eenvoudig ondergesneeuwd door opvattingen van de zgn. volwassenen.
Het zou goed zijn om onze kinderen deze basis van de Innerlijke werelden te laten behouden als ondergrond van zuiver denken en voelen.

Dit artikel gaat verder op de deze pagina.

================